Chemické odlakování:

Pro naše zákazníky odstraňujeme barvy ze zavěšovacích přípravků a z výrobků, které mají po nalakování neakceptovatelné defekty.
  • barvu takto odstraňujeme ze zavěšovacích přípravků pro lakování a také z výrobků, na kterých je neakceptovatelný defekt
  • tímto způsobem lze efektivně odstranit z kovových povrchů práškovou i mokrou barvu a také kataforézu - KTL
  • při odlakování chemickou cestou nedochází ke změnám mechanických vlastností a změnám tvaru (zkroucení ) základního materiálu tak, jako k tomu často dochází u termického odlakování. Životnost závěsů odlakovávaných chemickou cestou se tak nezkracuje
  • odlakované dílce k zákazníkovi vrací připravené k opětovnému nalakování či zavěšení, bez nutnosti dalších přípravných operací před předůpravou